Nabestaanden

shutterstock_150591119
partner_en_wezenpensioen_opbouwIs uw partner is overleden dan heeft u mogelijk recht op nabestaandenpensioen en uw eventuele kinderen of pleegkinderen op een wezenpensioen. Ons fonds neemt uit zichzelf contact met u op om u te informeren over de pensioengevolgen die verband houden met het overlijden en wat u verder moet doen. Heeft u recht op nabestaandenpensioen dan gaat dat pensioen in op de eerste van de maand volgend op de dag van overlijden. Het bruto jaarbedrag moet wel hoger zijn dan € 474,11 (2018), anders wordt het bedrag eenmalig uitbetaald.