Nabestaanden- en wezenpensioen

shutterstock_150591119
logo_P123_laag2_SNP
partner_en_wezenpensioen_opbouw

Nabestaandenpensioen

Bij Cabot Norit Nederland bouwt u niet alleen ouderdomspensioen op, maar u heeft ook een verzekering op risicobasis, zolang u werkzaam bent bij Cabot Norit Nederland voor het nabestaandenpensioen voor uw partner en voor uw kinderen (wezenpensioen). Als partner geldt degene met wie u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of met wie u samenwoont op grond van een notariële samenlevingsovereenkomst. Als u aanspraak kunt maken op premievrije deelnemersjaren van voor 31 januari 2014, maken deze onderdeel uit van de huidige pensioenregeling.

Het nabestaandenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt, terwijl u nog in dienst van Cabot Norit Nederland was en zolang uw partner in leven is. Het recht op dit pensioen vervalt direct als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, bijvoorbeeld als u van werkgever verandert. Vaak heeft een nieuwe werkgever overigens ook een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen bedraagt in principe 70% van uw ouderdomspensioen.

Als u met uw werkgever een periode van onbetaalde verlof heeft afgesproken, behoudt u voor maximaal 18 maanden recht op nabestaandenpensioen. Bij een langere periode vervalt dit recht en is het nabestaandenpensioen niet meer verzekerd.

Wezenpensioen

Zolang u deelnemer bent van ons fonds, heeft u recht op een wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt -aan maximaal vijf kinderen- uitbetaald als u overlijdt en tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt. Ieder kind ontvangt 14% van uw ouderdomspensioen. Studeert uw kind, dan wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot uiterlijk de 27ste verjaardag. Indien beide ouders overlijden, krijgt uw kind een dubbel wezenpensioen (28%).
Als u meer dan 5 kinderen heeft, wordt het wezenpensioen in gelijke mate over alle kinderen verdeeld.

U kunt er meer over lezen in de pensioenregeling. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.