Arbeidsongeschikt

shutterstock_163608086
logo_P123_laag2_SNP
arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijk) premievrije voorzetting van uw pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheid pensioen als aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA). De voorzetting heeft betrekking op het deel dat u arbeidsongeschikt bent verklaard.

Als u al voor het begin van uw deelnemerschap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was, dan gelden er andere regels.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op dezelfde datum in als uw IVA/WIA uitkering. U ontvangt dit pensioen zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot uw 67e. Aanspraken die u op 31 december 2014 had op premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid, maken ook onderdeel van de huidige pensioenregeling uit.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid. Omdat u minder werkt als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, zijn voor de opbouw van dat deel van uw pensioen de voorwaarden voor minder werken van toepassing. De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Let op: Als uw arbeidsongeschiktheid te wijten is aan grove nalatigheid van uw kant, kan het fondsbestuur besluiten u geen arbeidsongeschiktheidspensioen toe te kennen.