Als u gaat scheiden of stopt met samenwonen

shutterstock_163608086
logo_P123_laag2_SNP
scheidenUw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap, ook als u reeds voor uw scheiding geen deelnemer meer was van ons fonds. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en moeten aan ons worden overlegd. Om ervoor te zorgen dat uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar na scheiding ons op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Doet u dit niet, blijft het recht op evenredige verdeling van het ouderdomspensioen van uw ex-partner wel bestaan. Dit kan gevolgen hebben voor het pensioen van uw eventuele nieuwe partner.

Uw ex-partner heeft ook recht op het nabestaandenpensioen dat u opbouwde tot de datum van uw echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Dit bijzondere nabestaandenpensioen geldt alleen voor deelnemersjaren voor 1 januari 2006. Voor de eventuele herschikking van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen geldt in principe een verdeling van 100:70.

Let op: indien u samenwoonde bestaat er geen recht op verevening van het ouderdomspensioen!