Ex-werknemers

shutterstock_163608086
waardeoverdrachtOp het moment dat u niet langer werkzaam bent bij Cabot Norit Nederland, bouwt u als ex-werknemer geen pensioen meer op bij Stichting Norit Pensioenfonds. Bent u bij uitdiensttreding arbeidsongeschikt, dan zullen de pensioenaanspraken in verminderde mate in stand blijven.

Enige maanden na het einde van uw dienstverband ontvangt u een brief van ons met uw opgebouwde pensioenaanspraken per de datum van uit dienst treden.
Gaat u met pensioen dan informeren wij u ruim van te voren over uw pensioenuitkering.
Heeft u een nieuwe baan bij een ander bedrijf dan kunt u er voor kiezen uw opgebouwde pensioen bij ons te laten staan of mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.
Wilt u gebruik maken van uw recht op waardeoverdracht dan moet u hiervoor de formulieren aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partner- en wezenpensioen in kaart brengt. u hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt door de werkgever.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u als u met uw DigiD inlogt, zien hoeveel pensioen u tot nu toe opgebouwd hebt.