Organisatie

shutterstock_127982636

Bestuur

Het bestuur van ons fonds bestaat uit zes personen en is samengesteld uit:

  • 3 werkgeversvertegenwoordigers,
  • 1 werknemersvertegenwoordiger,
  • 1 vertegenwoordiger van de vakverenigingen en
  • 1 vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

De stemverhouding is zodanig geregeld dat sprake is van een paritair bestuur. Bij een paritair bestuur is het aantal stemmen van de werkgeversvertegenwoordigers gelijk aan het aantal stemmen van de werknemersvertegenwoordiger, de vertegenwoordiger van de vakverenigingen en de vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden gezamenlijk.

De samenstelling van ons bestuur ultimo 2016 is als volgt:

 Naam Functie Namens Sinds Termijn
F. Prins Voorzitter Werkgever 2017 2020
R. Kruijff Lid Werkgever 2015 2018
M. Knuttel Lid Werkgever 2000 2020
A.P.M. Huppertz Secretaris Werknemers 1998 2019
H. Onstwedder Lid Vakvereniging 2017 2020
T. van Leeuwen Lid Pensioengerechtigden 2012 2018

Ons fonds kent verder een aantal commissies:

  • Beleggingscommissie die de strategische beleggingdoelen vastlegt en de uitvoering daarvan aan externe gespecialiseerde vermogensbeheerders
  • Verantwoordingsorgaan aan wie het bestuur verantwoording over het beleid, de uitvoering daarvan en het naleven van de principes van goed bestuur aflegt
  • Een ad hoc visitatiecommissie voor intern toezicht op de beleids- en bestuursprocessen

De uitvoering van onze pensioenregeling wordt verzorg door Cabot Norit Nederland B.V. die hiertoe de volledige administratie voert.