Missie en Doelen

shutterstock_379894795

Onze missie

De missie van de Stichting Norit Pensioenfonds is om op nauwgezette en transparante wijze uitvoering te geven aan de pensioenregeling van Cabot Norit Nederland B.V.

Onze doelen

Wij streven daarbij naar:

  • een evenwichtige afweging van de belangen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden
  • de toepassing van een verantwoord systeem van risicoanalyse en risicobeheersing
  • een verstandig beleggingsbeleid dat afgestemd is op de pensioenverplichtingen
  • zodanige communicatie met alle pensioenbelanghebbenden, dat zij geïnformeerd worden over de voor hen wezenlijke ontwikkelingen en het melden van onverwachte resultaten wordt voorkomen
  • het fungeren als klankbord voor de sociale partners over (veranderingen in) de pensioenregeling