Nabestaanden

shutterstock_99099149
partner_en_wezenpensioen_opbouwAls u komt te overlijden, ontvangt uw partner nabestaandenpensioen, als u dat heeft opgebouwd in een regeling van voor 31 december 2014. Dit nabestaandenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het nabestaandenpensioen eindigt aan het einde van de maand waarin uw partner overlijdt. Het nabestaandenpensioen bedraagt in principe 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen.