Indexatie

shutterstock_99099149

waardevast

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

Het is mogelijk dat wij uw pensioen met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ieder jaar stelt het bestuur van ons fonds per 1 januari vast in hoeverre de pensioenrechten worden aangepast. De toeslag volgt conform de bepalingen in de Wet op de loonbelasting 1964.

Er wordt geen premie betaald voor deze indexatie. Om die reden blijft indexatie afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.
Als we een tekort hebben, neemt Stichting Norit Pensioenfonds – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

• wij kennen geen indexatie toe
• wij korten op uw pensioen

Deze maatregelen nemen we alleen in een situatie van een tekort. Dit is nu niet aan de orde. Indien er sprake is van een financiële crisissituatie dan treedt  het financieel kortetermijnherstelplan in werking.
Hierover krijgt u van ons schriftelijk bericht. Een korting kan op zijn vroegst worden ingevoerd een maand nadat u schriftelijk door ons bent geïnformeerd.