Status overstap naar BPL Pensioen per 22 februari

BPL Pensioen neemt administratie over van SNP i.l. De administrateur van SNP i.l. en onze adviseurs zorgen met BPL Pensioen en de uitvoeringsorganisatie van BPL Pensioen, TKP, voor een goede overdracht van de administratie. TKP […]

Voortgang overstap naar BPL Pensioen

Stand van zaken 22 november 2018 Op 26 en 27 september hebben het bestuur en de werkgever de (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden informatie gegeven over de opheffing van het pensioenfonds en de overstap naar BPL Pensioen […]