Stichting Norit Pensioenfonds in liquidatie

Op 26 en 27 september hebben het fondsbestuur en de werkgever extra informatiebijeenkomsten georganiseerd voor (oud-)deelnemers en gepensioneerden om hen een update over het pensioenfonds te geven. Stichting Norit Pensioenfonds is inmiddels in liquidatie. Lees hier […]

September: nieuwe informatiebijeenkomsten

Graag nodigen het bestuur en de werkgever u uit voor het bijwonen van de extra informatiebijeenkomsten voor (oud-) deelnemers en pensioengerechtigden van ons fonds. De informatiebijeenkomsten zullen worden gehouden op de vestigingen van Cabot Norit […]

Uitkomst informatiebijeenkomsten 18 en 19 juni

Bestuur heeft mandaat gekregen van de deelnemers om binnen de gestelde randvoorwaarden de overgang naar pensioenfonds BPL en de liquidatie van het huidige fonds voort te zetten. Lees hier de stemmingsuitslag.

Informatiebijeenkomsten van 18 en 19 juni

Op maandag 18 en dinsdag 19 juni 2018 vinden de deelnemersvergaderingen plaats. Voor veelgestelde vragen in verband met deze vergaderingen, klikt u hier. De reden voor dit uitstel is dat wij rond 6 juni nieuws […]

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe privacywet. Dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor gelden strengere regels voor hoe Stichting Norit Pensioenfonds met uw gegevens omgaat. We gebruiken uw gegevens alleen om uw […]

Actueel

KOM NAAR DE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN OVER DE TOEKOMST VAN UW PENSIOEN! Het bestuur komt u, deelnemers en pensioengerechtigden, het voorgenomen plan toelichten om Stichting Norit Pensioenfonds (‘het fonds’) per 1 januari 2019 op te heffen en […]