Liquidatie is een feit

Op 1 november 2019 heeft het College van Vereffenaars (voorheen het bestuur) het definitieve besluit tot liquidatie van het pensioenfonds genomen. Dit gebeurde na een positief oordeel van het Verantwoordingsorgaan en de accountant. Het resterende bedrag dat nog op de bankrekening van het pensioenfonds staat, gaat naar BPL Pensioen voor compensatie van de korting. Dit bedrag wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt. Het bedrag zal als procentuele toeslag op uw pensioen verwerkt worden. Bericht wat deze compensatie voor u persoonlijk betekent, ontvangt u van BPL Pensioen.

Het College van Vereffenaars zal nu verder gaan met de definitieve afwikkeling. De afwikkeling gaat over praktische zaken zoals het opheffen van de bankrekening en het overdragen van het archief naar BPL Pensioen. Ook gaat nu het verzoek naar De Nederlandsche Bank om het toezicht op het pensioenfonds te beëindigen. Als het bericht hierover ontvangen is, is de laatste stap het uitschrijven van het pensioenfonds bij de Kamer van Koophandel.

Het College van Vereffenaars dankt alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, maar ook alle andere betrokkenen, voor de steun om de overstap naar BPL Pensioen mogelijk te maken. Het College van Vereffenaars is ervan overtuigd dat door de gemaakte stap de pensioenrechten van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden bij BPL Pensioen in goede handen zijn.