Definitief kortingspercentage bekend

Op 22 februari jl. hebben wij u aangegeven dat BPL Pensioen bezig is met het overnemen van de administratie van SNP i.l. Ook hebben wij u het voorlopige kortingspercentage gemeld.
Hierbij informeren wij u over het definitieve kortingspercentage.

Het definitieve kortingspercentage is bekend
Het bestuur heeft het definitieve uniforme kortingspercentage vastgesteld. Deze korting op de opgebouwde pensioenen is nodig om een overstap naar BPL Pensioen mogelijk te maken.

Het uniforme kortingspercentage wordt verdeeld tussen pensioengerechtigden en (gewezen) deelnemers op basis van een verhouding van 40%/60%.
Per eind december 2018 bedraagt het definitieve uniforme kortingspercentage: 3,1%.

Dit betekent voor de pensioengerechtigden een korting van 2,4% en voor (gewezen) deelnemers een korting van 3,6%.
Het per 31 december 2018 opgebouwde pensioen van (gewezen) deelnemers wordt met het definitieve kortingspercentage van 3,6 % verminderd. De ingegane uitkeringen worden met ingang van juni 2019 met het kortingspercentage van 2,4 % verminderd. Deze korting verwerkt BPL Pensioen in de pensioenuitkering vanaf 1 juli 2019.
Het bestuur stelt u in een persoonlijke brief op de hoogte wat de korting concreet voor u betekent. Deze brief ontvangt u binnen enkele dagen.
Helaas is een korting noodzakelijk gebleken. De uiteindelijke korting is wel lager uitgevallen dan de laatste schatting. Dit ziet het bestuur als positief.

Heeft u vragen?
Vanaf 1 januari 2019 kunt u voor al uw vragen contact opnemen met de Pensioendesk van BPL Pensioen. De Pensioendesk is bereikbaar via telefoonnummer: 050 – 522 30 00 (op werkdagen van 9 tot 17 uur) of via e-mail: deelnemer@bplpensioen.nl. Verdere informatie vindt u op de website van BPL Pensioen.
De administratie van SNP i.l. is vanaf 1 januari tot 1 juli 2019 nog bereikbaar voor uw vragen op telefoonnummer 033-4648911 of via e-mail: amersfoort.info.snp@cabotcorp.com. Het eerste contact verloopt via de Pensioendesk van BPL Pensioen.