Stichting Norit Pensioenfonds in liquidatie

Op 26 en 27 september hebben het fondsbestuur en de werkgever extra informatiebijeenkomsten georganiseerd voor (oud-)deelnemers en gepensioneerden om hen een update over het pensioenfonds te geven. Stichting Norit Pensioenfonds is inmiddels in liquidatie. Lees hier de presentatie die tijdens de bijeenkomsten is gegeven.