September: nieuwe informatiebijeenkomsten

Graag nodigen het bestuur en de werkgever u uit voor het bijwonen van de extra informatiebijeenkomsten voor (oud-) deelnemers en pensioengerechtigden van ons fonds. De informatiebijeenkomsten zullen worden gehouden op de vestigingen van Cabot Norit Nederland op:

• woensdag 26 september 2018 te Zaandam, aanvang 10.00 uur;
• woensdag 26 september 2018 te Amersfoort, aanvang 15.00 uur;
• donderdag 27 september 2018 te Klazienaveen, aanvang 10.00 uur.

Tijdens de extra informatiebijeenkomsten geven het bestuur en de werkgever een update over tot de stand van zaken per 31 augustus 2018. Zij gaan nader in op de gevolgen van de ontwikkelingen (van het verschil in) dekkingsgraden bij ons fonds en bij BPL. Ook bespreken zij de consequenties van het bereikte cao-akkoord op de eerder gepresenteerde kortingspercentages.
Individuele gesprekken zijn ook mogelijk

In de eerder dit jaar gehouden informatiebijeenkomsten en de deelnemersvergaderingen heeft het bestuur aangegeven dat er, indien gewenst, individuele gesprekken met betrekking tot de persoonlijke pensioensituatie en vragen georganiseerd kunnen worden. Inmiddels heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden.

Het bestuur wijst hierbij nogmaals op de mogelijkheid om een individueel gesprek te hebben met een pensioenspecialist. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u dit melden via het emailadres van SNP (amersfoort.info.snp@cabotcorp.com). Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen voor het inplannen van een persoonlijk gesprek
Wat hier aan vooraf ging

Stichting Norit Pensioenfondsheeft op 18 en 19 juni 2018 haar deelnemersvergaderingen gehouden op de drie locaties van Cabot Norit Nederland.
In de vergaderingen heeft het bestuur mandaat gevraagd en gekregen van de aanwezige deelnemers en pensioengerechtigden om het in de vergadering gepresenteerde voorstel voor de toekomst van SNP verder uit te werken.
Het bestuur heeft in de Deelnemersvergaderingen van 18 en 19 juni jl. toegezegd in september 2018 nieuwe informatiebijeenkomsten te organiseren op de drie locaties van Cabot Norit Nederland.