Informatiebijeenkomsten van 18 en 19 juni

Op maandag 18 en dinsdag 19 juni 2018 vinden de deelnemersvergaderingen plaats. Voor veelgestelde vragen in verband met deze vergaderingen, klikt u hier.

De reden voor dit uitstel is dat wij rond 6 juni nieuws van Cabot uit Boston verwachten. Dit nieuws bevat wel of niet het bericht dat Cabot financieel bij gaat dragen aan de liquidatie van ons pensioenfonds. Zodra het bericht van Boston binnen is, wil het bestuur de impact daarvan goed kunnen beoordelen.
Het bestuur wil namelijk in de deelnemersvergaderingen met concrete voorstellen komen.
Verder staan de gebruikelijke zaken op de agenda van de deelnemersvergaderingen:

  • de jaarstukken over 2017
  • technische wijzigingen in de pensioenregeling en statuten en
  • de bestuurssamenstelling.

U heeft inmiddels nader bericht over de locatie en tijdstippen en de agenda van de deelnemersvergaderingen op 18 en 19 juni a.s. ontvangen. Daarin staat ook ons jaarverslag is bijgevoegd. Helaas is het jaarverslag nog niet gereed, maar wij plaatsen het zo spoedig mogelijk hier op op de website.