Herstelplan nodig om meer vermogen te krijgen

Ons pensioenfonds reserveert voor uw pensioenuitkering. Hierbij volgen wij de wettelijke regels.
Een belangrijke regel is dat een pensioenfonds voldoende geld (=vermogen) moet hebben om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Ons pensioenfonds heeft deze buffer al een aantal jaren niet. Wij moeten daarom jaarlijks bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, een herstelplan indienen. Daarin geven we aan hoe wij in de toekomst weer voldoende vermogen kunnen krijgen.
De maatstaf hiervoor is onze dekkingsgraad. Deze moet hoog genoeg zijn om slechte beleggingsresultaten op te kunnen vangen. U vindt ons herstelplan hier.

Het herstelplan is redelijk technisch van aard en hiermee niet makkelijk te volgen.
De hoofdboodschap is dat ons pensioenfonds bij gunstige beleggingsrendementen naar verwachting binnen 7 jaar weer voldoende vermogen zal hebben.
Zijn de rendementen lager -die kans is altijd aanwezig- dan gaat het herstel langer duren.
Het herstel van ons pensioenfonds zal dus met name van gunstige beleggingsrendementen moeten komen.

Aan het herstelplan kunt u geen rechten ontlenen; uiteraard kunnen wij als bestuur ook de toekomst en dus de beleggingsrendementen niet voorspellen.

Voor vragen over het herstelplan kunt u zich tot het pensioenfonds wenden.